Best Seller

แบบประกันบำนาญ เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60

คุณสมบัติสินค้า:

รับเงินจ่ายคืนในช่วงก่อนเกษียณ 1%* ทุก 3 ปีกรมธรรม์ต้ังแต่สิ้นปีกรมธรรม์ท่ีผู้เอรประกันภัยครบอายุ 24-57 ปี รวมสูงสุด 12%*(ข้ึนอยู่กับอายุที่เริ่มต้นทําประกัน) รับเงินคืนยาวๆถึง 40%* ณ ส้ินปีกรมธรรม์ที่ผู้เอรประกันภัยครบอายุ 60 -89ปี รับเงินคืนหลังเกษียณ เร่ิมต้นที่ 15% ถึง 40%

เพศ

อายุ

ทุนประกันชีวิต

Share

  • รับเงินจ่ายคืนในช่วงก่อนอายุ 59ปี  1%* ทุก 3 ปีกรมธรรม์ต้ังแต่สิ้นปีกรมธรรม์ท่ีผู้เอาประกันภัยครบอายุ 24-57 ปี รวมสูงสุด 12%*(ข้ึนอยู่กับอายุที่เริ่มต้นทําประกัน)
  • เริ่มต้น รับเงินคืน 40%* ณ ส้ินปีกรมธรรม์ที่ผู้เอําประกันภัยครบอายุ 60 ปี
  • รับเงินคืนหลังเกษียณ เร่ิมต้นที่ 15%* ณ ส้ินปีกรมธรรม์ที่ผู้เอรประกันภัยครบอายุ 61-65 ปี เพิ่ม5 % ทุกๆ 5 ปี และสูงสุดที่ 40%*ณ สิ้นปีกรมธรรม์ท่ีผู้เอสประกันภัยครบอายุ 86-89 ปี
  • กรณีมีชีวิตอยู่ครบสัญญารับเงินครบสัญญา  100 %* เพื่อไว้ใช้จ่ายในช่วงบ้ันปลายชีวิต
  • นอกจากนั้น ยังเพิ่มความคุ้มค่าด้วยผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงสุดถึง 937%* (ขึ้นอยู่กับอายุท่ีเร่ิมต้นทําประกัน)
  • อายุ 55 ปี รับความคุ้มครองชีวิตไปจนถึงครบอายุ 90 ปี โดยสูงสุดถึง 400%* เพื่อเป็นหลักประกัน ส่งมอบมรดกให้กับลูกหลาน
  • อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ ตลอดอายุสัญญา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้