สมัครตัวแทนประกันชีวิต

คุณเป็นคนที่กำลัง สนใจคิดว่า

"สมัครตัวแทนประกันชีวิต เมืองไทย"
"สมัครตัวแทนประกันชีวิตที่ไหนดี"
"ตัวแทนขายประกันชีวิต" 

สนใจสมัครตัวแทนจาก ประกันชีวิตเมืองไทยประกันชีวิต

ตัวแทนประกันชีวิต คือ
ตัวแทนประกันชีวิต คือ ผู้ที่ทำหน้าที่แทนบริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัดอยู่ในการนำเสนอขายสินค้า (กรมธรรม์) ของบริษัทแก่ประชาชนทั่วไป ประเด็นสำคัญคือ ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีสังกัดที่แน่นอนว่าเป็นตัวแทนประกันชีวิต ของบริษัทประกันชีวิตใด
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ที่ปรึกษาการเงิน หรือ Financial Advisor คือ ที่ปรึกษาทางการเงิน คือ ผู้ที่ให้คำแนะนำในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ทั้งในด้านบริหารจัดการความเสี่ยง ความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองด้านสุขภาพ การออม การวางแผนเกษียณ การลงทุน และบริหารจัดการภาษี อย่างมืออาชีพ

เริ่มต้นอาชีพใหม่ที่นี่และเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของคุณ ด้วยการสนับสนุนและการช่วยเหลือที่มั่นคง คุณจะได้รับโอกาสในการเติบโตอย่างมั่นคงและรวดเร็ว! เราพร้อมที่จะพาคุณสู่อนาคตที่รุ่งเรืองและเต็มไปด้วยความสำเร็จ!"

 เราให้ความสำคัญกับความสำเร็จของคุณและพร้อมที่จะมอบโอกาสใหม่ให้กับคุณทุกวัน! มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเราและเริ่มต้นสร้างอนาคตที่มั่นคงและรุ่งเรืองไปพร้อมกัน!"

คุณสมบัติทั่วไปของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินที่มีดังนี้ค่ะ:

  1. มีทักษะการสื่อสาร: สามารถสื่อสารอย่างชัดเจนและเป็นกันเองกับลูกค้าได้ โดยมีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจและสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า
  2. มีทักษะการขาย: มีความเชี่ยวชาญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้อย่างเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ
  3. มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการ:มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อได้เปรียบและความคุ้มค่าของการลงทุนทางการเงิน
  4. มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์: มีความสามารถในการคิดริเริ่มและหาทางแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด
  5. จบปริญญาตรี และ อายุ ระหว่าง 25 - 45 ปี

ขั้นตอนการรับสมัครเป็นตัวแทนของเมืองไทยประกันชีวิตมักจะมีดังนี้ค่ะ:

  1. สมัครเป็นตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต:

    การสมัครสามารถทำได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเมืองไทยประกันชีวิตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มสมัคร และ สัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมสอบและอบรมเบื้องต้น :

 
2. เมื่อผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้น เจ้าหน้าที่จะส่งตัวแทนผ่านการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท การขาย และข้อกำหนดต่าง ๆ

สอบความรู้:

หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น บางบริษัทอาจจะจัดสอบความรู้เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและความพร้อมในการเป็นตัวแทน

รับใบรับรอง:
เมื่อผ่านการอบรมและสอบความรู้แล้ว ผู้สมัครที่ผ่านมาจะได้รับใบรับรองการเป็นตัวแทนของเมืองไทยประกันชีวิต

เริ่มงานและการสนับสนุน:

เมื่อได้รับใบรับรอง ตัวแทนสามารถเริ่มต้นใช้งานและสนับสนุนลูกค้าได้ บางบริษัทอาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น การจัดอบรมเพิ่มเติมหรือการให้คำแนะนำในการขาย
ขั้นตอนเหล่านี้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายและกระบวนการของแต่ละบริษัทค่ะ หากสนใจเป็นตัวแทนของเมืองไทยประกันชีวิตควรติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทเพื่อขอข้อมูลและแบบฟอร์มสมัครเพิ่มเติมค่ะ!

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิต จากฝ่ายขายทีม MTLP 88 บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

-  เงินส่งเสริมการขาย เมื่อทำคอมมิชชั่นถึงเกณฑ์ สำหรับตัวแทนแบบ fulltime สำหรับ 4 เดือนแรก

- เรียนโปรแกรมเป็นตัวแทนขายแบบมืออาชีพ ระยะเวลา 6 เดือนพร้อมรับเงินส่งเสริม ตามที่เลือก 4,000 , 6,000 , 9,000  

- ค่านายหน้าเมื่อ ลูกค้ามีการชำระเบี้ยประกันชีวิต ปีแรกอัตรา สูงสุดถึง 40% ให้ตัวแทนทั้ง 2แบบ 

-  เมื่อลูกค้าชำระเบี้ยประกันชีวิตในปีที่ 2 ในการต่ออายุ (Passive Income) ตัวแทนทั้ง 2 แบบ

- โบนัสรายไตรมาส และ รายปี 

- โบนัสส่งเสริมการขาย สำหรับในแต่ละเดือน และ ไตรมาศ

- สวัสดิการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

- รางวัลการแข่งขันในแต่ละเดีอน 

- การท่องเที่ยวต่างประเทศทุกปี เฉพาะตัวแทน Full time

ฟรี ! การฝึกอบรมเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง ในระบบ E-Lerning ทั้งการวางแผนภาษี และ สอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน เพิ่ม

อิสระในการบริหารเวลา ความคิด อนาคต ความมั่นคง การเตรียมตัวเพื่ออบรมและ สอบเป็น ตัวแทนขายประกันชีวิต บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

ช่วง 1 : ผู้สนใจสอบเป็น ต้องมีเวลา 2 วัน เพื่ออบรมความรู้ตามมาตรฐาน คปภ.เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และ 1 วันเพื่อสอบข้อเขียนคปภ. ที่บริษัทจัด ณ อาคารเมืองไทยประกันชีวิตชั้น 5 อาคาร B ถ.รัชดาภิเษก โดยชำระค่าสมัครสอบ 200 บาทที่ ผู้จัดการดูแลตัวแทน และก่อนหน้าการสอบนั้น บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำเทคนิคการสอบจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

รวมเวลา 3 วันตามตารางกำหนด 

2. หลังจากสอบผ่านแล้ว จะมีการนัดหมายจาก ผู้จัดการในสายงานฝ่ายขายฝ่าย MTLP88

คือ คุณจุฑามาศ ธีมาบุญนิศา เพื่อรับเอกสารส่วนตัวจากผู้สมัครเช่น รูปถ่าย จำนวน 3 ใบ  สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน อย่างละ 3 ชุด รวมทั้งผู้คำ้ประกัน  โดยผู้สมัคร ชำระเงินค่าออกบัตร 410 บาท

เพื่อให้ คปภ.ดำเนินการออกหมายเลขประจำตัว และบัตรประจำตัว ให้กับ ผู้สมัครตัวแทนขายประกันชีวิต ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถ ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ มายังคุณ จุฑามาศ ธีมาบุญนิศา เพื่อดำเนินการ 

3. เมื่อผู้สมัครตัวแทนขายประกันชีวิต ได้รับหมายเลขประจำตัวแล้วนั้น ผู้จัดการในสายงาน

จะส่งตาราง เพื่อนัดเพื่ออบรม แผนประกันชีวิต และ การนำเสนอแบบประกันให้กับลูกค้าผู้ที่สนใจแผนประกันชีวิต ตามตารางเวลาการอบรมต่อไป

ปรึกษา รายละเอียด ที่ คุณ จุฑามาศ ธีมาบุญนิศา โทร 099 - 4469249 

(มีจัดเตรียมโค้ชช่วยติวสอบเพื่อแนะนำการสอบ )


เส้นทางการเป็นตัวแทนเพื่อทำความเข้าใจ

ปรึกษา รายละเอียด ที่ คุณ จุฑามาศ ธีมาบุญนิศา

โทร 099 - 446-9249  ( บมจ เมืองไทยมี VDO ช่วยติวการสอบเพิ่มเติม )Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้