สมัครตัวแทนประกันชีวิต

สมัครตัวแทนประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต


  สวัสดีคะ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต 

         การสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตนั้น ผู้สนใจเป็นตัวแทนนั้นจะสมัครสอบ และ อบรม 6 ชม กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทน ซึ่งมีขั้นตอนการสมัคร ...

 ดูประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบตัวแทนประกันชีวิต ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมประกันชีวิตไทย www.tlaa.org คลิกที่นี่ =>

เพื่อจองวันสอบ กับสมาคม http://www.tlaaexam.net/wr/

หรือจองสอบกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต สอบถามตารางอบรม และ สอบคลิก add line : jew65168 และ กรุณาทำแบบสอบถามอาชีพ เบื้องต้นเพือทำความเข้าใจในอาชีพก่อนสอบและอบรม เพื่อให้แน่ใจว่าเราต้องการทำอาชีพตัวแทนประกันชีวิต

คลิก เพื่อทำ แบบสอบถาม ❤️ถ้าท่านกำลังมองหางานรบกวนทำแบบสำรวจให้หน่อยนะคะ และ ใส่ชื่อ จุฑามาศ ธีมาบุญนิศา ผู้แนะนำ

https://forms.gle/99LisDtJWQDfycUJ9

2. เมื่อทำความเข้าใจในอาชีพ เบื้องต้นแล้ว บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจะทำการนัดสัมภาษณ์และหลังจากนั้น สามารถแจ้งความประสงค์สมัครสอบได้ที่สมาคมประกันชีวิตไทย หรือที่ เมืองไทยประกันชีวิต line: jew65168เพื่อยืนยันเป็นตัวแทนและให้บริษัทส่งสอบ

3. จัดเตรียมเอกสารการสมัครสอบให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
เบอร์โทร และ email เพื่อส่งรายละเอียดการสอบ 
ค่าสมัครสอบ 200 บาท
4. สำหรับหัวข้อวิชาที่จะต้องสอบประกอบด้วย 

4.1 จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต 10 ข้อ

4.2 หลักการประกันชีวิต 20 ข้อ

4.3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย 10 ข้อ

4.4 พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 10 ข้อ

มีตัวอย่างข้อสอบให้อ่าน ก่อน 
***เกณฑ์ในการสอบผ่าน ข้อ 4.1 ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ข้อ 4.2-4.4 ได้คะแนน 3 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 60%

5. การตรวจผลสอบตัวแทนประกันชีวิต ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org) หรือที่บมจ เมืองไทยประกันชีวิตที่สมัครสอบ

6. ในกรณีที่สอบผ่าน ตัวแทนประกันชีวิตต้องติดต่อบริษัทที่สมัครเป็นตัวแทน เพื่ออบรม 6 ชมเพิ่มเติ่ม เพื่อให้บริษัทยื่นขอรับใบอนุญาตให้ เนื่องจากในการขอรับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทรับเป็นตัวแทน ***ซึ่งในการขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตร  6 ชม เพื่อขอรับใบอนุญาตด้วย ติดต่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. เอกสารประกอบด้วย

7. ติดต่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. เอกสารประกอบด้วย

7.1 คำขอรับใบอนุญาต

 ทั้งนี้ รูปแบบตัวแทนประกันชีวิต บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เปิดรับสมัครตัวแทนขายประกันชีวิต
1.ตัวแทนขายเต็มเวลา ทำงานเต็มเวลา 
2.ตัวแทนขายแบบPart time (commission)

ขั้นตอนการสมัครเป็น ตัวแทนขายประกันชีวิต ของบมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
ประจำฝ่ายขายรายปีฝ่าย MTLP88
หลักฐานการ สมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต

เพียงรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
และค่าสมัครสอบบัตรตัวแทน 200 และค่าออกบัตรตัวแทน 410 บาทเท่านั้น

ติดต่อที่ คุณ จุฑามาศ ธีมาบุญนิศา

โทร 099-4469249

หรือ Add Line : jew65168

   scan ที่นี่  คุณสมบัตรผู้สมัครเป็นตัวแทนขายประกันชีวิต กับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

1. จบการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
2. เคยผ่านงานด้านการขายประกันหรือ เข้าใจงานตัวแทนประกันชีวิต 
3. พิจาณาเป็นพิเศษ สำหรับบุคคลที่เคย เป็นพนักงานธนาคาร ในส่วนงานพบปะลูกค้า

สนใจสมัครเป็นตัวแทนขายประกันชีวิต กับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
ติดต่อ : 099 - 446-9249 , line : jew65168 คุณจุฑามาศ ธีมาบุญนิศา

ฝ่ายขายรายปี ฝ่ายขาย MTLP88 scan QR code : 

                                                          

  

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิต จากฝ่ายขายทีม MTLP 88 บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

- ทางบริษัทฯ เงินส่งเสริมการขาย เมื่อทำคอมมิชชั่นถึงเกณฑ์ สำหรับตัวแทนแบบ fulltime สำหรับ 4 เดือนแรก

- เข้าเรียนโปรแกรมเป็นตัวแทนขายแบบมืออาชีพ ระยะเวลา 6 เดือนพร้อมรับเงินส่งเสริม ตามที่เลือก 4,000 , 6,000 , 9,000  

- ค่านายหน้าเมื่อ ลูกค้ามีการชำระเบี้ยประกันชีวิต ปีแรกอัตรา สูงสุดถึง 40% ให้ตัวแทนทั้ง 2แบบ 

-  เมื่อลูกค้าชำระเบี้ยประกันชีวิตในปีที่ 2 ในการต่ออายุ (Passive Income) ตัวแทนทั้ง 2 แบบ

- โบนัสรายไตรมาส และ รายปี 

- โบนัสส่งเสริมการขาย สำหรับในแต่ละเดือน และ ไตรมาศ

- สวัสดิการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

- รางวัลการแข่งขันในแต่ละเดีอน 

- การท่องเที่ยวต่างประเทศทุกปี เฉพาะตัวแทน Full time

ฟรี ! การฝึกอบรมเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง ในระบบ E-Lerning ทั้งการวางแผนภาษี และ สอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน เพิ่ม

อิสระในการบริหารเวลา ความคิด อนาคต ความมั่นคง การเตรียมตัวเพื่ออบรมและ สอบเป็น ตัวแทนขายประกันชีวิต บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

ช่วง 1 : ผู้สนใจสอบเป็น ต้องมีเวลา 2 วัน เพื่ออบรมความรู้ตามมาตรฐาน คปภ.เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และ 1 วันเพื่อสอบข้อเขียนคปภ. ที่บริษัทจัด ณ อาคารเมืองไทยประกันชีวิตชั้น 5 อาคาร B ถ.รัชดาภิเษก โดยชำระค่าสมัครสอบ 200 บาทที่ ผู้จัดการดูแลตัวแทน และก่อนหน้าการสอบนั้น บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำเทคนิคการสอบจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

รวมเวลา 3 วันตามตารางกำหนด 

2. หลังจากสอบผ่านแล้ว จะมีการนัดหมายจาก ผู้จัดการในสายงานฝ่ายขายฝ่าย MTLP88

คือ คุณจุฑามาศ ธีมาบุญนิศา เพื่อรับเอกสารส่วนตัวจากผู้สมัครเช่น รูปถ่าย จำนวน 3 ใบ  สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน อย่างละ 3 ชุด รวมทั้งผู้คำ้ประกัน  โดยผู้สมัคร ชำระเงินค่าออกบัตร 410 บาท

เพื่อให้ คปภ.ดำเนินการออกหมายเลขประจำตัว และบัตรประจำตัว ให้กับ ผู้สมัครตัวแทนขายประกันชีวิต ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถ ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ มายังคุณ จุฑามาศ ธีมาบุญนิศา เพื่อดำเนินการ 

3. เมื่อผู้สมัครตัวแทนขายประกันชีวิต ได้รับหมายเลขประจำตัวแล้วนั้น ผู้จัดการในสายงาน

จะส่งตาราง เพื่อนัดเพื่ออบรม แผนประกันชีวิต และ การนำเสนอแบบประกันให้กับลูกค้าผู้ที่สนใจแผนประกันชีวิต ตามตารางเวลาการอบรมต่อไป

ปรึกษา รายละเอียด ที่ คุณ จุฑามาศ ธีมาบุญนิศา โทร 099 - 4469249 

(มีจัดเตรียมโค้ชช่วยติวสอบเพื่อแนะนำการสอบ )


เส้นทางการเป็นตัวแทนเพื่อทำความเข้าใจ

ปรึกษา รายละเอียด ที่ คุณ จุฑามาศ ธีมาบุญนิศา

โทร 099 - 446-9249  ( บมจ เมืองไทยมี VDO ช่วยติวการสอบเพิ่มเติม )Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้