Dhealth Plus เก็ทง่าย จ่ายเต็มแม็ค #เมืองไทยประกันสุขภาพเหมาจ่าย #เหมาจ่ายวงเงินสูง 5 ล้าน

   สัญญาเพิ่มเติม ดี เฮลท์ พลัส (Dhealth Plus) เก็ทง่าย จ่ายเต็มแม็กซ์
มีวงเงินเหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 5 ล้านบาท กรณีนอน รักษาตัวในโรงพยาบาล เลือกพลัสได้ตามใจ สมัครได้ถึง 90 ปี ดูแลกันยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี มั่นใจจนถึงวัยเกษียณ ไหวแค่ไหนเลือกจ่ายแค่นั้น เลือกพลัสความคุ้มครองได้ตามต้องการ     

ราะโรคร้ายหรือโรคภัยต่างๆ เป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แม้เราดูแลตัวเองดีแค่ไหนแต่ก็มีโอกาสพลาดแบบไม่ทันตั้งตัว ดังนั้นการวางแผนสุขภาพไว้ล่วงหน้าจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญ กับ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) จากเมืองไทยประกันชีวิต ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมา ๆ สูงสุด 5 ล้านบาท* ครอบคลุมโรคร้าย โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ คุ้มครองตอนแอทมิท (Atmitted) รวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอก ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด อีกทั้งจะผ่าตัดเล็กหรือใหญ่ หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องนอนก็คุ้มครอง ดูแลกันยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-90 ปี นอกจากนี้ยังให้คุณพลัสความคุ้มครองได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น พลัสความคุ้มครองการคลอดบุตรพลัส หรือ แพ็กสุขภาพดี พลัส

คำถามยอดฮิต ของ Dhealth Plus
Q: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ?
A: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) คุ้มครองแบบเหมา ๆ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิท
รวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอก เหมาจ่าย สูงสุด 5 ล้านบาท* ทั้งโรคร้าย โรคทั่วไป โรคระบาด
และอุบัติเหตุ เหมาจ่ายในวงเงินเดียว ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด
ค่ากายภาพบำบัด อีกทั้งจะผ่าตัดเล็กหรือใหญ่หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องนอนก็คุ้มครอง
สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท เจ็บป่วยขึ้นมาก็คลายกังวลได้เลยเพราะมีตัวช่วยลดความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ดี

Q: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) เหมาะกับใคร?
A: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อย มีวงเงินความคุ้มครองเยอะ เช่น คนที่ไม่มีสวัสดิการสุขภาพอยากได้ประกันสุขภาพที่เหมาจ่ายและครอบคลุมการรักษาแบบผู้ป่วยในรวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอก คนที่สวัสดิการสุขภาพเดิมไม่พอ อยากอัปวงเงินความคุ้มครองเพิ่ม ก็สามารถเลือกเหมาจ่ายแค่ส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่ ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยซ้ำซ้อน หรือ ลูกๆ ที่อยากซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ที่อายุเยอะแล้วก็สามารถซื้อได้ตั้งแต่อายุ 11 ปี - 90 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี

Q: ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) จะได้รับความคุ้มครองเมื่อใด?
A: มีระยะเวลารอคอยหลังจากวันที่เริ่มทำสัญญาไปแล้ว 30 วัน จึงจะมีผลคุ้มครอง ยกเว้น อาการเจ็บป่วย คือ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่จะต้องรอ 120 วัน หลังจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ตามเงื่อนไขในสัญญา ทั้งนี้หากซื้อเลือกซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส หรือ สุขภาพดี พลัส เพิ่มเติม การคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม แม้ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ที่จะต้องรอ 280 วัน การถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูก รวมทั้งกรณีแท้งบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ที่จะต้องรอ 90 วัน ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่ารักษาทางสายตา ที่จะต้องรอ 30 วัน การตรวจสุขภาพประจำปี ที่จะต้องรอ 1 ปี หลังจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามบันทึกสลักหลังนี้

Q: เจ็บป่วยขึ้นมา ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ดูแลอะไรบ้าง?
A: เมื่อเจ็บป่วยก็สบายใจได้เลย หากซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) เพราะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิทรวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอกสูงสุด 5 ล้านบาท* นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาลดูแลครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน การรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไม่เกิน 60 วัน (เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันแล้วไม่เกิน 180 วัน) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด อีกทั้งจะผ่าตัดเล็กหรือใหญ่หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องนอนก็คุ้มครอง แบบเหมาจ่ายตามจริง

Q: ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คืออะไร? แล้วความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) มีความรับผิดส่วนแรกทุกแผนหรือไม่?
A: มีบางแผน ขึ้นอยู่กับแผนที่ลูกค้าเลือก 30,000 หรือ 50,000 หรือ 100,000 บาท
ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คืออะไร ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลที่ผู้ทำประกันต้องรับผิดชอบเองส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเงินของผู้ทำประกันโดยตรง หรือใช้สิทธิเบิกจากสวัสดิการอื่นๆ ตลอดจนกรมธรรม์อื่น (ถ้ามี) ก็ได้ เช่น ผู้ทำประกันเลือกสมัครแผนมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น อยู่ที่ 100,000 บาท ผู้ทำประกันจะต้องดูแล หรือ ชำระเองในส่วน 30,000 บาทแรก
และเมืองไทยประกันชีวิตจะให้ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) จะดูแลหรือ ชำระให้ส่วนของ 70,000 บาทหลังแต่ทั้งนี้จะจ่ายไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามที่ลูกค้าเลือก ไม่ว่าจะเป็น 1 หรือ 5 ล้านบาท

Q: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) สามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
A: เมื่อซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ก็สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

Q : ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) สามารถเลือกพลัสความคุ้มครองเสริมอะไรได้บ้าง?
A : สามารถพลัสความคุ้มครองเสริมได้ตรงใจ เช่น การคลอดบุตร พลัส หรือ เลือกแพ็กสุขภาพ ดี พลัส ซึ่งจะประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ดูแลสุขภาพดวงตา ดูแลสุขภาพฟัน ตัวอย่างพลัสความคุ้มครองกรณีการตั้งครรภ์ เพราะค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรค่อนข้างสูงและอาจมีความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง เช่น ค่าใช้จ่ายในการคลอด หรือความเสี่ยงกรณีแท้งบุตร

Q:ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

A: ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

-ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้

เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด , ริดสีดวงทวารม ,ไส้เลื่อนทุกชนิด ,ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ , นิ่วทุกชนิด , เส้นเลือดขอดที่ขา , เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

รายละเอียดเบี้ยประกันสุทธิประกอบไปด้วย 

  1. ประกันชีวิตหลักมีให้เลือกมากมายยกตัวอย่าง เช่น  แผน 99/20 มีทุนประกันเรื่มต้น 200,000 - 10 ล้านโดยแผนนี้ชำระเบี้ยส่วนนี้ 20ปี แล้วจบ แต่ยังคงชำระเบี้ยประกันสุขภาพ Dhealth plus ไปเรือยๆ จนถึงอายุ 99ปี 
  2. ส่วนของประกันสุขภาพ Dheath plus และ เบี้ยประกันเป็นไปตามตาราง รายละเอียดด้านล่าง 

เชคเบี้ยประกันสุทธิ รวมประกันชีวิตหลัก คลิกที่นี่ 

 

    นอกจากนั้น ต้องการเน้นมรดกพร้อม ความคุ้มครองสุขภาพ แนะนำ แผน ทุนประกัน 1 ล้าน ไปเลยเบี้ยประกันตามด้านล่างนี้เลยนะคะ

 

     ต้องการสอบถามรายละเอียการทำประกันสุขภาพ และ ข้อกำหนดการเคลมต่างๆ คลิกที่นี่ 

 
โทร 099-446-9249 จิว 

                       ย้ำจ้า......ต้องการสอบถามรายละเอียดและข้อกำหนดการทำประกัน คลิกที่นี่...


   คลิกที่นี่ https://bit.ly/2W1zzNz
โทร: 099-446-9249 จิว 

image

Dhealth Plus ดีอย่างไร มาเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันแบบเดิม คือ แยกค่าใช้จ่าย และ ประกันแบบเหมาจ่าย D healthกันเถอะ แบบประกันสุขภาพ แบบเดิม หรือ แบบประกันสุขภาพแบบ แยกค่าใช้จ่าย ซึ่งจะให้ความคุ้มครองแบบจำกัดวงเงินตามแต่ละหมวด ดังนั้นวงเงินรวมไม่เกิน แต่ถ้าแต่ละหมวดหมู่เกิน ไม่ว่าอย่างไรลูกค้าต้องจ่ายเองในส่วนต่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นค่าห้อง ค่าหมอในแต่แต่วันเพราะเป็นแบบแยกค่าใช้จ่าย ในกรณี พักรักษาตัวเกิน 3 วัน แบบประกันแบบเดิมจะไม่เพียงพอ 

แต่ๆๆๆๆๆ แบบประกันสุขภาพแบบ D health Plus จะให้คุ้มครองครองเป็นแบบเหมาจ่าย ในวงเงิน 1 - 5 ล้าน ทุกอย่างเคลมเหมารวมเป็นวงเงินเดียว จะทำให้ลูกค้าจะไม่ต้องกังวลเรื่องของส่วนต่างๆ ในหมวดหมู่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในกรณีพักนาน หรือ อนาคตราคาค่าห้องเพิ่มขึ้นจากอดีต และการเคลมจะง่าย และไม่จุกจิกให้เรา เซอร์ไพร์ค่ารักษา และไม่ต้องกังวลการเคลม (ลูกค้าต้องทำความเข้าบางโรคไม่ได้ให้ความคุ้มครองเช่น HIV ยาหรือฮอร์โมนบางตัวจะอยู่ในข้อยกเว้นการประกันสุขภาพ)  

D health Plus เก็ทง่าย จ่ายเต็มแมค วงเงิน 1 ล้านและ 5 ล้านบาท

image

 D Health Plus จะไม่จำกัดราคาการเคลมค่าห้องพักในโรงพยาบาล แต่จะยึดตามราคาห้องพักเดี่ยวมาตฐานของโรงพยาบาลนั้นๆ หรือห้องเดี่ยวราคาแรก สามารถศึกษารายละเอียดตัวอย่างห้องพักในโรงพยาบาล กรณียกตัวอย่างเช่น ลูกค้าอาจจะเคยเข้าพักรักษาตัวใน โรงพยาบาลพญาไท 2 ผ่าตัดไส้ติ่ง ค่าห้องพักจะเคลมได้คืนละ 7,375  แต่อาจมีเหตุจำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเปาโล บริษัทเมืองไทยจะเคลมค่าห้องพักให้ 5,450 เป็นไปตามราคาห้องพักเดี่ยวมาตรฐานของโรงพลาบาลนั้นๆ (ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้) ข้อควรทำความเข้าใจ ถ้าผู้เอาประกันต้องการพักในห้องราคาแพงกว่า ห้องเดี่ยวมาตรฐาน ** ส่วนเกินนั้นลูกค้าเป็นผู้ชำระเพิ่มเติมส่วนเกินนั้นๆ***

New

DHP111502D10M

เก็ทง่าย จ่ายเต็มแมกซ์ เลือกพลัสความคุ้มครองได้ตรงใจ นอนห้องเดี่ยวมาตรฐาน ได้ทุกโรงพยาบาล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,008 ฿2,008
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้